بردیا مختاری

بردیا مختاری - شاعر
متولد آذر هفتاد و چهار

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل ریاضی - فیزیک دبیرستان علامه حلی (دوره سه  - حلّی سه)
مدال نقره المپیاد کشوری ادبیات و عضو بنیاد نخبگان
راننده‌ی اتومبیلرانی و عضو فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران